Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç.Dr. BURCU ILGAZ

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Program Koordinatörü

Öğr.Gör. MEHMET BAHADIR KALIPÇI

Doç.Dr. BURCU ILGAZ 18 burcuilgaz@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. MEHMET BAHADIR KALIPÇI 17 bahadirhoca2020@gmail.com
Öğr.Gör.Dr. AYŞE ŞENGÖZ 29 aysesengoz@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. HAKAN ALPASLAN hakanalpaslan@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Merve KAPLAN 41 mervekaplan@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında öğrencilere; alanında orta düzeyde yönetim bilgisine sahip, Yönetim biliminin alt dallarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Pazarlama, Ekonomi, İletişim) analitik düşünme yeteneği, turizm ve seyahat işletmeciliği alanında operasyonel düzeyde (Biletleme ve Otomasyonu, Karşılayıcı (İncoming) Acenta ve Otomasyonu) bilgi, beceri ve uygulama yeteneği, problem çözme becerileri, ekip çalışması konularında yetkinlik ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
2004-2005 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlayan Turizm ve Seyahat Hizmetleri programına sadece örgün öğretim öğrencisi alınmakta olup, programın ikinci örgün öğretimi yoktur. Programın öğrenci kontenjanı 60 kişidir.

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Programın Ders İçerikleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Ders İçerikleri

Programın Ders Kataloğu
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programına ait ders kataloglarını aşağıdan indirebilirsiniz:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Örgün Öğretim Ders Kataloğu 2020

Mezunların Aldığı Derece

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları


VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)