Turizm ve Otel İşletmeciliği

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. AHMET ŞIK

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Program Koordinatörü

Öğr.Gör. Ebru Kadriye ÖZ

Öğr.Gör. Ebru Kadriye ÖZ 49 ebruoz@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Osman Can KURT cankurt@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı
Hizmet sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü ülkemizde her geçen gün daha da büyümekte ve ülkemiz ekonomisi için önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı ve turizm alanında faaliyet gösteren işletme sayısında sürekli bir artış görülmektedir. Bu artışa bağlı olarak zaten büyük oranda insan gücüne dayalı bir sektör olan turizm sektörünün, nitelikli işgücü talebi daha da artmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının amacı turizm sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye personel ihtiyacının karşılanması için öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler; konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2005 -2006 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programımızda hem örgün hem de ikinci öğretim mevcuttur. Dönemde örgün öğretime 90, ikinci öğretime ise 70 öğrenci alınmaktadır.

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Programın Ders İçerikleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Ders İçerikleri

Programın Ders Kataloğu

Mezunların Aldığı Derece
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programını başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, “Meslek Elemanı” unvanını alırlar.

Mezunların Çalışma Alanları
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler; konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nı başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’ nin 2019 DGS Kılavuzuna göre “İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme – Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm Otelcilik” programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler.


VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)