Pazarlama

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. EDA İLBASMIŞ

Pazarlama Programı
Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. EDA İLBASMIŞ

Öğr.Gör.Dr. EDA İLBASMIŞ 56 edailbasmis@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. GÜLNİHAL TOPAY 54 gulnihaltopay@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. FATMA KAYA fatmakaya@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı

Dünya genelinde rekabetin her alanda yoğunlaşması, küreselleşme sürecinin tüm yerel firmaları etkilemesi, teknolojik gelişmelerin ürün farklılaşmalarını artırması ve tüketicilerin bilinçlenmesi neticesinde firmalar için en önemli yönetim fonksiyonunun pazarlama olduğu görülmektedir.
Pazarlama Önlisans Programı’nın amacı, genel işletme ve yönetim bilgileri temeline sahip öğrencilere pazarlama konusunda marka yönetimi, hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi, pazarlama araştırmaları ve uluslararası pazarlama gibi alanlarda uzmanlaşmış bir eğitim sunmaktır. Program öğrencileri aynı zamanda genel işletme, temel yönetim, ekonomi ve bilgisayar bilgileri alanında yeterli düzeyde bir eğitim almaktadırlar.

Ayrıca 1. sınıftan itibaren İngilizce ya da Almanca dillerinden bir tanesini seçerek temel yabancı dil yetkinliğine sahip olmaktadırlar. Akabinde 2. sene ise mesleki yabancı dil dersini almaktadırlar. Böylelikle Manavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı, artan küresel rekabette yerel ve küresel pazarlarda başarılı olacak, pazarlama alanında eğitilmiş, bilgili, rekabetçi, yenilikçi ve yabancı dil becerileri gelişmiş pazarlama çalışanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, günümüzde tüm firma kültürlerinin pazarlama odaklı olması gerekliliğinden hareketle, işletmelerin her bölümünde çalışanların pazarlama terminolojisindeki hâkimiyetleri önem kazanmıştır. Bu anlayış ve pazarlama alanında uzmanlık kazanmış çalışanlar ile küresel rekabet içerisindeki işletmeler daha sağlam bir yer edinmektedir.

Pazarlama programı öğrencilerimiz nitelikli bir pazarlama araştırması yapma, pazarlama planı hazırlama, marka kimliği oluşturma, marka yönetme, ürün geliştirme ve yönetmenin yanı sıra perakende sektöründeki yenilikler, tüketici davranışları reklamcılık, satış yönetimi, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim alanlarında da bilgili sahibi olacakları bir eğitim almaktadırlar.

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Pazarlama programı örgün eğitim vermektedir.

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Programın Ders İçerikleri
Pazarlama Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:

Pazarlama Programı Ders İçerikleri

Programın Ders Kataloğu
Pazarlama Programına ait ders kataloglarını aşağıdan indirebilirsiniz:

Pazarlama Programı Örgün Öğretim Ders Kataloğu 2020

Mezunların Aldığı Derece
Satış Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, Mağaza Müdürü, Banka Gişe Yetkilisi

Mezunların Çalışma Alanları
Pazarlama programından mezun olan öğrencilerimiz, “Pazarlama Meslek Elemanı” ünvanıyla iletişim, sosyal medya, reklam, halkla ilişkiler, satış yönetimi ve müşteri ilişkileri alanlarında çalışabilmektedir.

Pazarlama faaliyetleri tüm mal, hizmet ve fikirler için her yerde, her zaman yürütülebilir. Dolayısıyla pazarlama alanı akla gelebilecek her sektörle ilişkilidir. Sağlık gereçleri, ilaç, gıda ürünleri, dayanıklı tüketim malları, temizlik, tekstil, otomotiv, makine teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde pazarlama faaliyetleri yoğun biçimde yürütülür. Hatta bazı üretici firmalar, ürünlerinin pazarlamasını bu konuda uzmanlaşmış ayrı işletmelere devreder. Bu da bu alanın ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Üstelik pazarlama, sadece imalât yapan işletmelerle değil; bankalar, sigorta acenteleri, seyahat işletmeleri vb. hizmet üreten sektörlerle de ilgilidir.

Ayrıca Manavgat Meslek Yüksekokulu’nun üniversite-sektör işbirliği sayesinde öğrencilerimiz ve mezunlarımız başta Manavgat’ta faaliyet gösteren firmalar olmak üzere yarı veya tam zamanlı iş fırsatları elde etmektedirler.

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

Pazarlama,
İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi,
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İletişim, İletişim Bilimleri,
Lojistik Yönetimi,
Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama


VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)