İşletme Yönetimi

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. HÜSEYİN BOZ

İşletme Yönetimi Programı
Program Koordinatörü

Doç.Dr. HÜSEYİN BOZ

Doç. Dr. HÜSEYİN BOZ 15-22 hboz@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. BANU ÖZÜŞEN 59 banuozusen@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. YASEMİN ÇELİK 36 yasemincelik@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı
Ülkemizde girişimciliğe olan ilginin artması ve sanayileşme konusunda sergilenen çabaların bir sonucu olarak farklı sektörlerde iyi eğitim almış, kendisini geliştirmiş, güncel teknolojiye hâkim ve bunu işinde kullanabilen işgörene duyulan ihtiyaç belirgin biçimde hissedilmektedir. Özellikle, pek çok işletmede ara eleman temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı dikkat çekmektedir.

İşletme Yönetimi programının amacı, günümüz kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaçlarına paralel olarak programın kapsadığı alanlar içerisinde bireylerin mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerin yönetimi konusunda, üst yönetime katkı verebilecek meslek elemanları yetiştirmektir. Ayrıca bu programla, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, iş bulabilmenin yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak ve bu konuda beceri ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir. Bu sayede, bir yandan öğrencilerimizin çeşitli işletmelerde yönetim, insan kaynakları, pazarlama, üretim, finansman ve muhasebe konusunda çalışabilecek donanıma sahip olması sağlanmış olacak, diğer yandan onların girişimci olmaları ile diğer insanlara iş alanları açılması mümkün olabilecektir.

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
İşletme Yönetimi programı (eski adıyla İşletme programı) ilk öğrencilerini 2005-2006 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise, programın ikinci örgün öğretimine de öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. İşletme Yönetimi örgün öğretim programının öğrenci kontenjanı 80, ikinci örgün öğretim programının öğrenci kontenjanı ise 60’tır. İşletme Yönetimi örgün ya da ikinci örgün programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, gerekli koşulları sağlamaları ve başarılı olmaları halinde, okulumuzun Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında da eğitim görerek (çift ana dal yaparak) söz konusu programın diplomasını da alabilmektedirler.

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Programın Ders İçerikleri
İşletme Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:

İşletme Programı Ders İçerikleri

Programın Ders Kataloğu

Mezunların Aldığı Derece
İşletme Yönetimi programından başarıyla mezun olan öğrenciler İşletme Yönetimi ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar ve “İşletme Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı alırlar.

Mezunların Çalışma Alanları
Mezunlar serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, farklı sektörlerdeki işletmelerin muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları, üretim, satın alma departmanlarında meslek elemanı olarak çalışabilmekte ve kariyerlerini geliştirebilmektedirler. Mezunlarımızın kamu personeli seçme sınavında başarı sağlamak kaydıyla, farklı devlet kurumlarında farklı memur kadrolarında çalışmaları da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız program kapsamında edindiği bilgi birikiminden de yararlanarak kendi işini kurmayı tercih edebilmektedirler.

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları
Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri.


VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)