Gıda Teknolojisi

 

 

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Gıda İşleme Bölümü
Bölüm Başkanı

 

Dr.Öğr.Üyesi MERİÇ BALCI

Gıda Teknolojisi Programı
Program Koordinatörü

 

Dr.Öğr.Üyesi MERİÇ BALCI

Dr.Öğr.Üyesi MERİÇ BALCI 41 mericbalci@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. HÜSEYİN ÖZTÜRK huseyinozturk@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. HATİCE YILDIZ ACAR haticeyildizacar@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. MÜGE CANATAR mcanatar@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.

Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması yüksek teknoloji, ambalajlama, uygun koruma, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır. Ülkemizde tarım alanında yaşanan gelişmeler gıda sektörümüze de yansımış bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimi artmıştır. Tahıl, süt, meyve–sebze, çay, yağ, et-balık, fermantasyon ürünlerinin yanı sıra şekerli ürünler ile ilgili üretim ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatı artmış ve bu gelişmeler gıda sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Günümüzde, gıda ürünlerinin ihracatından sağlanan döviz girdileri önemli ölçüde artmıştır. Türkiye’de gıda sanayisinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi kaliteli üretiminin artması ve dış pazarda rekabet etmesi; çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesine, uygun teknoloji transferine, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine bağlıdır. Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretebilmesi ve pazarlaması, işletmelerde kalite kontrol laboratuarlarının çoğalmasına ve bu laboratuarlarda istihdam edecek eğitimli, nitelikli elemanlara bağlıdır.

Misyon: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, yenilikçi, girişimci, insani ve ahlaki değerlere saygılı gıda teknikerleri yetiştirmek, ayrıca sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon: Ülkemizde gelişmekte olan gıda sektörünün ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, güvenilir, saygın, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştiren, dünya standartlarında çalışan, kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir program olmak.

Dr.Öğr.Üyesi MERİÇ BALCI’ya ait METANOIA youtube kanalını takip etmenizi öneririz…

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Gıda Teknolojisi Programına ilk öğrenci alımı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında gerçekleşmiştir. Programımızda ikinci öğretim mevcut değildir. Programa bir dönemde 40 öğrenci kabul edilmektedir.

 

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

 

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

 

 

Programın Ders İçerikleri
Gıda Teknolojisi Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz: 

 

Gıda Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

 

Programın Ders Kataloğu
Gıda Teknolojisi Programına ait ders kataloglarını aşağıdan indirebilirsiniz: 

 

Gıda Teknolojisi Programı Örgün Öğretim Ders Kataloğu 2020

 

 

 

Mezunların Aldığı Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Ön Lisans Diploması ve Gıda Teknikeri meslek unvanı alır ve Gıda üretim teknolojisinin geliştirilmesinde Gıda Mühendisine yardımcı eleman olarak görev yapar.

 

Mezunların Çalışma Alanları
Gıda Teknolojisi teknikerleri, gıda üretimi yapan fabrikaların laboratuvarları, özel gıda kontrol laboratuvarları gibi yerlerde iş imkânı bulabilmektedirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar, laboratuvar sorumlusu olabilmektedirler. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır. Hizmet sektöründe; marketler, yemek fabrikaları, ekmek fabrikaları, pastaneler, unlu mamuller üreten kuruluşlar vb. yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.
Ayrıca, Gıda Teknolojisi mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarda (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler) ve özel işletmelerde çalışabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurarak çalışabilmektedirler. 

 

 

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları:

ÖSYM’nin 2019 DGS Kılavuzu’nda belirtildiği üzere programımıza kayıtlı öğrencilerin gerekli şart ve koşulları sağlamaları halinde aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş hakkı mevcuttur:

 

  • Beslenme ve Diyetetik
  • Bitki Koruma
  • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
  • Gıda Mühendisliği
  • Gıda Teknolojisi
  • Kimya
  • Tarımsal Genetik Mühendisliği
  • Tarımsal Biyoteknoloji

 

Tamamlanan Etkinlikler

Etkinlik: ÇEVRE TEMİZLİĞİ GÜNÜ
Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimizin çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak amacıyla belirli günlerde kampüsümüzün çevresindeki atıklar toplanmaktadır.

Etkinlik: HOŞGELDİN YEMEĞİ
Etkinlik Tarihi: 22 Ekim 2019

Etkinlik: TRENDY ASPENDOS TEKNİK GEZİSİ
Etkinlik Tarihi: 5 Kasım 2019
Ders: Gıdalarda Temel İşlemler
Etkinliği Düzenleyen Öğretim Elemanı: Öğr. Gör Hüseyin Öztürk
Geziye Katılan Öğretim Elemanları: Öğr. Gör. Hüseyin Öztürk, Öğr. Gör. Müge Canatar
Gezinin Amacı: Öğrencilere bir otelin kalite ekibinin işleyişi hakkında bilgi vermek. Bu amaçla öğrenciler, otelde gıda mühendisi olarak çalışan Kalite Müdürü ve eğitmenler eşliğinde otelin her bir departmanını ziyaret ederek kalite kontrolü; hammadde alımı; ürünlerin hizmete sunulması; hijyen ve sanitasyon kurallarının işleyişi; soğuk zincirin kontrolü; pişirme, depolama ve sunumu basamaklarında gıda teknikeri ve gıda mühendisinin hangi doğrultuda hareket ettiği hakkında yerinde ve kısmen uygulamalı bilgi sahibi olmuşlardır.

Etkinlik: EXPO TARIM FUARI
Etkinlik Tarihi: 29 Kasım 2019
Geziye Katılan Öğretim Elemanları: Organik Tarım ve Gıda Teknolojisi Programı öğretim elemanları
Gezinin Amacı: Sektördeki yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ve üreticiyle iletişim kurarak sektörel teknolojiyi takip etme amaçlanmaktadır.

Etkinlik: LAB PREMİUM ETKNİK GEZİSİ
Ders: Laboratuvar Teknikleri
Etkinlik Tarihi: 11 Aralık 2019
Etkinliği Düzenleyen Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Müge Canatar  
Geziye Katılan Eğitmenler: Öğr. Gör. Müge Canatar, Öğr. Gör. Hüseyin Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Meriç Balcı
Dersin Amacı: Temel laboratuvar malzemeleri ve enstrümental cihazları tanımak. Bu amaçla öğrenciler gruplara ayrılarak kimyasal ve mikrobiyolojik analiz laboratuvarlarını, laboratuvar görevlileri ve eğitmenler eşliğinde ziyaret etmişlerdir. Öğrenciler laboratuvar malzemelerinin nasıl kullanıldığı ve analizlerin nasıl yapıldığı, bir gıda laboratuvarında numune alımından rapor yazılıncaya kadarki süreç hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.

Etkinlik: PERMAKÜLTÜR SEMİNERİ
Etkinlik Tarihi: 20.12.2019
Etkinliği Düzenleyen Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Meriç Balcı
Etkinlik katılımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Meriç Balcı, EHA Group ve Nashira Hotel Resort SPA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan, Manavgat Turizm Fakültesi ve Manavgat Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri
Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimize, temel ihtiyaçlarını karşılayarak kendine yetebilmeleri adına Permakültür ilkeleri ve öğeleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Bu amaçla bir otel bahçesinde inşa edilecek olan Permakültür parkında kurulması arzu edilen sistemler ile ilgili gönüllü olarak araştırma yapan öğrencilerin sunum başlıkları arasında: Permakültür sistemlerin tanıtımı, atıklarla oluşturulan ve enerjiyi tutumlu kullanan ev modelleri, sulama istemeyen modern bostan sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, aquaponik sistemle bitki yetiştiriciliği, su hasatı, balkon bahçeciliği gibi kendine yeter sistemler oluşturmak adına güncel konular mevcuttur.

 

Devam Eden Etkinlikler

Etkinlik: ADVENTURE PARK ve NASHİRA OTELDE PERMAKÜLTÜR UYGULAMALARI
Etkinlik Tarihi: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı- Devam Ediyor.
Etkinliği Düzenleyen Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Meriç Balcı
Etkinlik katılımcıları: Manavgat Meslek Yüksek Okulu ve Manavgat Turizm Fakültesi Öğrencileri
Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimize, temel ihtiyaçlarını karşılayarak kendine yetebilmeleri adına Permakültür ilkeleri ve öğeleri hakkında verilen teorik bilgileri uygulama imkânı tanımak. Bu amaçla öğrenciler, Adventure Park ve Nashira Permakültür Otelde hügelkültür, kardeş bitkiye göre modern bostan sistemleri, pasif solar ev inşası, yükseltilmiş bitki yatağı vb. gibi birçok Permakültür öğesinin yapım aşamasına şahit olmaktadırlar.

NASHIRA PERMA KÜLTÜR BAHÇESİ

Nashira Perma Kültür Bahçesi

BASINDA HABERLER

Öğrenciler üretti turistler yedi
Turistler perma kültür bahçesini çok sevdi
Turistler perma kültür bahçesini çok sevdi
Üniversite, Nashira Resort Hotel’in bahçesinde yetiştiriyor turistler yiyor

Planlanan Etkinlikler

6 Ekim 2020- DÜNYA GIDA GÜNÜ
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ dersi kapsamında SU DÜNYASI LABORATUVARI TEKNİK GEZİSİ
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ dersi kapsamında SÜT BİRLİĞİ İLE SÜT TOPLAMA ETKİNLİĞİ: Her hafta bir grup öğrenci köylere süt toplamaya gönderilecektir.
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ dersi kapsamında RANİ ÇİFTLİĞİ TEKNİK GEZİSİ
ET ve ET ÜRÜNLERİ DERSİ kapsamında MARKOÇ ET TEKNİK GEZİSİ
TAHIL TEKNOLOJİSİ dersi kapsamında BİRLİK EKMEK TEKNİK GEZİSİ

 

VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)