Akdeniz Üniversitesi

İşletme Yönetimi

DuyurularDerslerDers ProgramıArasınavYıl Sonu Sınavı

Manavgat Turizm ve Otel   işletmeciliğiYüksekokulumuz İşletme Programı’na 2005-2006 Öğretim Dönemi’nde  öğrenci alınmak suretiyle eğitim-öğretime başlanmıştır. Son yıllarda ortaya çıkan ve küreselleşme olarak isimlendirilen gelişmeler, tüm sektörleri etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan  yeni toplumsal, ekonomik ve siyasi oluşumlar küreselleşmenin etkilerini gün geçtikçe daha da arttırmaktadır. Dünyada meydana gelen bu değişime ve gelişmeler, işletmeciliğin önemini de gün geçtikçe arttırmaktadır.    Bu gelişmeler göz önüne alınarak açılan işletme programının amaçları; çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası işletmelerin  ihtiyaç duydukları bilgi, beceri  ve eğitim donanımına sahip, “Nitelikli İnsan Gücü”nü yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını bir çok sektöre kazandırmaktır.

İşletme Programı, öncelikle bölgede eğitim-öğretime devam eden meslek liselerinden mezun olacak öğrencilere ön lisans düzeyinde mesleki eğitim alma olanağı sağlamaktadır. Programdan başarı ile mezun olacan öğrenciler, Akdeniz sahil şeridinde faaliyet gösteren turizm ve ticaret işletmeleri başta olmak üzere ülkemizin eğitimli ve nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler,  özellikle bir çok sektör tarafından talep edilen satış ve pazarlama elemanı ihtiyacının karşılanmasında başarılı hizmetler sunacaklardır.

İşletme programında; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi-İletişim Teknolojileri, İletişim Teknikleri, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği ve Yabancı Dil Dersleri  uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Derslerin yürütülmesinde alanında uzman olan kişilerden de yararlanılmakta ve sektörel uygulama ve gelişmelerin öğrencilere aktarılmasına olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri kavramların gerçek hayattaki örneklerini görmeleri ve bilgilerini arttırmaları amacıyla, bölgede faaliyet gösteren işletmelere inceleme gezileri düzenlenmektedir.   Ayrıca öğrencilere öncelikle  Bölgede faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere, çeşitli işletmelerde 30 iş gününü kapsayan zorunlu  staj yaptırılmaktadır. Yüksekokulumuz İşletme Programı mezunları başta işletmelerin satış, satınalma, depo, personel ve muhasebe bölümleri olmak üzere bir çok bölümünde istihdam edilebilmektedir.

Yukarı

Duyurular


Program duyuruları...

Yukarı

Dersler


İşletme Yönetimi Bölümü Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulunda verilen derslere ait kısa açıklamalar:

I. Yarıyıl Dersleri (Z:zorunlu, S:Seçmeli)

DERS KODU

DERSİN ADI

DURUM

KURM

UYGLM

TOPL.

AKTS

2803101

MATEMATİK

Z

2

0

2

2

2803103

İKTİSADA GİRİŞ

Z

2

0

2

2

2803105

GENEL İŞLETME

Z

3

1

4

4

2803117

GENEL MUHASEBE

Z

3

1

4

4

2803109

GENEL HUKUK BİLGİSİ

Z

2

0

2

2

2803111

BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Z

1

1

2

2

0010101

TÜRK DİLİ

Z

2

0

2

2

0030101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ –I

Z

2

0

2

2

0050111

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Z

3

1

4

4

0070101

 

İNGİLİZCE -I

Z

4

0

4

4

0070103

ALMANCA –I

Z

4

0

4

4

0015147

SPOR KÜLTÜRÜ

S

2

0

2

2

0018117

MÜZİK KÜLTÜRÜ

S

2

0

2

2

0050101

 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Z

2

2

4

4


III. Yarıyıl Dersleri

DERS KODU

DERSİN ADI

DURUMU

KURM

UYGLM

TOPL.

AKTS

2803201

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Z

2

0

2

4

2803203

FİNANSAL YÖNETİM

Z

3

1

4

4

2803205

PAZARLAMA İLKELERİ

Z

2

1

3

4

2803207

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Z

3

1

4

3

2803209

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

Z

2

0

2

3

2803211

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I

Z

2

2

4

4

2803261

MESLEKİ YABANCI DİL-I(İNG)

S

2

2

4

4

2803275

MESLEKİ YABANCI DİL-I(ALM

S

2

2

4

4

2803265

HALKLA İLİŞKİLER

S

3

1

4

4

 

Yukarı

Ders Programı


Programa ait ders Programı yayınlandığında güncel olarak buraya eklenemecektir...

Yukarı

Arasınav


Arasınava ait bilgiler ve tarihler, duyurulduğunda buraya eklenecektir...

Yukarı

Yılsonu Sınavı


Yılsonu (Final) sınavına ait biilgiler ve sınav tarih ve yerleri burada duyurulacaktır...

Yukarı

Sayfa Özeti: İşletme Yönetimi

Sayfa Açıklaması: Manavgat Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi Örgün

Anahtar Kelimeler: