Organik Tarım

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi AYLİN KABAŞ

Organik Tarım
Program Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi AYLİN KABAŞ

Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM YOLCU 41 hiyolcu@akdeniz.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi AYLİN KABAŞ 54 akabas@akdeniz.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi SABRİYE ATMACA 48 uysalsabriye@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. FATMA AKDENİZ fakdeniz@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. GÖKHAN ERDOĞAN 24 gokhanerdogan@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı

Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olup, amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı 2017 yılında açılmıştır. 2019-2020 eğitim- öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Mezun öğrenciler “Ön lisans” derecesi almaktadır. İkinci öğretimi yoktur.

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Programın Ders İçerikleri
Organik Tarım Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:

Organik Tarım Programı Ders İçerikleri

Programın Ders Kataloğu
Organik Tarım Programına ait ders kataloglarını aşağıdan indirebilirsiniz:

Organik Tarım Programı Örgün Öğretim Ders Kataloğu 2020

Mezunların Aldığı Derece
Bu program “Organik Tarım Teknikeri” yetiştirmek üzere Yüksekokulumuz bünyesinde açılmıştır.

Mezunların Çalışma Alanları
Organik tarım mezunları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Seracılık İşletmeleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Fidan Yetiştiriciliği İşletmeleri, Belediyelerde çalışabilirler. Aynı zamanda mezuniyet sonrası alınan belge ve sertifikalar ile “tarımsal danışmanlık” ya da “zirai bayii” açabilme yetkileri bulunmaktadır.

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları:

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek Lisans programında öğrenim görebilirler.

Etkinliklerden Resimler

SERA UYGULAMALARI

Uygulama seramızda toprak işleme, Ekim ve dikim çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır.

YABANCI OTLARLA MÜCADELE

Manavgat MYO Organik Tarım Programı uygulama serasında yabancı otlarla mücadele koyunlarla müteakipte bir ilişki içerisinde yürütülmektedir. Koyunlar otlanıp beslenirken hem istenmeyen otları yok ediyor hem de doğal gübreleme yaparak uygulama alanı toprağını zenginleştiriyor.

BUDAMA DERSİ

Budama dersinde öğrencilerimizle yaptığımız uygulama çalışmalarımız.

VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)