Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

   

Programın Öğretim Elemanları

Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Bölüm Başkanı   

Öğr.Gör. MEHMET ARİF KAYACAN

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Program Koordinatörü   

Öğr.Gör. MEHMET ARİF KAYACAN

Öğr.Gör. EBRU ASLANTAŞ KAYNAR 44 ebruaslantas@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. MEHMET ARİF KAYACAN 43 arifkayacan@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışabilmektedir. Ayrıca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Büroları ve Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabilmektedirler. Ön lisans mezunu olup dikey geçiş sınavı ile lisansı tamamlayan ve yasal zorunlulukları yerine getirenler muhasebe mesleğini kendi iş yerlerinde yerine getirebilmektedirler.   

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının temel amacı, muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe ve müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

 

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Programımıza 2004-2005 eğitim döneminde öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise, programın ikinci örgün öğretimine de öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları örgün öğretim programının öğrenci kontenjanı 70, ikinci örgün öğretim programının öğrenci kontenjanı ise 50’dir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları örgün ya da ikinci örgün programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, gerekli koşulları sağlamaları ve başarılı olmaları halinde, okulumuzun İşletme Yönetimi programında da eğitim görerek (çift ana dal yaparak) söz konusu programın diplomasını da alabilmektedirler.

 

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

 

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

   

Programın Ders İçerikleri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:   

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ders İçerikleri

 

Programın Ders Kataloğu

 

   

Mezunların Aldığı Derece
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programını bitiren öğrenciler “Ön lisans Diploması” almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı unvanı alırlar.

 

Mezunların Çalışma Alanları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin bürolarında yardımcı eleman çalışabilirler.

 

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nı başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aşağıdaki lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

 


 

VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)