Çocuk Gelişimi

  

Programın Öğretim Elemanları
Bölüm Program Akademisynler Dahili Tel. E-Posta
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Bölüm Başkanı  

Öğr.Gör. CEREN KOCA

Çocuk Gelişimi Programı
Program Koordinatörü  

Öğr.Gör. CEREN KOCA

Öğr.Gör. CEREN KOCA 32 cerenkoca@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. SEYRAN EFİLTİ ATAY 32 efilti@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. ZEYNEP ALPTEKİN ÇITAK zeynepcitak@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. ZUHAL BABACANOĞLU zuhalbabacanoglu@akdeniz.edu.tr

Programın Tanımı ve Amacı

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Programın bir diğer amacı ise, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra, özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç ve hasta çocukların erken yaşlardan itibaren her alandaki gelişimlerini (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal alanlar ve özbakım becerileri) izleyip, eğitimlerini üstlenebilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda hem kuramsal, hem de uygulamalı bir eğitim programı çerçevesinde çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet götürecek “Çocuk Gelişimi Elemanları” yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Programın Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Programa öğrenci alımları ilk olarak 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde gerçekleşmiştir. Çocuk Gelişimi programının ikinci örgün öğretimi yoktur. Programın öğrenci kontenjanı 30’dur.

 

Programın Eğitim Süresi ve Diploma Türü
Programın eğitim süresi 2 yıldır. Mezunlar ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

 

Programın Kabul, Kayıt ve Mezuniyet Şartları
Programımız ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından alınan TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Yükseköğretim kurulunun ilgili mevzuatında ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri sağlayan lise ve lise dengi diplomaya sahip öğrenciler programımıza kabul edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

  

Programın Ders İçerikleri
Çocuk Gelişimi Programında verilen derslerin içerikleri ile ilgili Ders İçerikleri Dokümanını indirebilirsiniz:  

Çocuk Gelişimi Programı Ders İçerikleri

 

Programın Ders Kataloğu
Çocuk Gelişimi Programına ait ders kataloglarını aşağıdan indirebilirsiniz:  

Çocuk Gelişimi Programı Örgün Öğretim Ders Kataloğu 2020

 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ
Okulumuzda 1 adet uygulama sınıfı yer almaktadır.
Uygulama sınıfımızda çeşitli eğitim öğretim faaliyetleri ve alternatif eğitim yaklaşımları uygulamaları bu konuda uzman eğitmenlerimizce yapılmaktadır.
Özellikle Türkiye ve dünyada yaygın olan Montessori ve Waldorf yaklaşımları başta olmak üzere eğitimde farklı yaklaşımlarla ilgili güncel ve özgün çalışmalar uygulama sınıfımızın başlıca etkinlikleri arasındadır.  

Bu kapsamda okulumuz, Çocuk Gelişimi Programı bünyesinde giderek gelişen bir donanım ve materyal zenginliğine sahip olan sayılı meslek yüksekokullarından bir tanesi olma özelliği taşımaktadır.

 

  

Mezunların Aldığı Derece
Program, başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programdan mezun kişiler Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı unvanını alırlar.

 

Mezunların Çalışma Alanları
Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Ön Lisans” derecesine sahip olurlar. Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan meslek elemanları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.
* Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anaokullarında,
* Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okulları bünyesinde yer alan Ana Sınıflarında,
* Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,
* Özel kreş ve anaokullarında,
* Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
* Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve Yetiştirme yurtlarında,
* Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ve hastanelerde,
* Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,
* Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemeleri ve eğitim evlerinde
* Ana-baba eğitimcisi olarak, özel danışmanlık şirketlerinde,
* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve yataklı tedavi veren kurumlarda,
* Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde,
* Eğitsel oyuncak üretiminde,
* Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,
* Çocuklara yönelik çizgi filmlerin hazırlanmasında,
* Radyo ve televizyonlarda yer alan çocuk ve gençlik programları ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,
* Çocuk tiyatroları ve çocuk filmlerinde,
* UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,
* Sivil Toplum Örgütlerinde,  

 

Mezunların DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları:

* Çocuk Gelişimi
* Görme Engelliler Öğretmenliği
* İşitme Engelliler Öğretmenliği
* Okul Öncesi Öğretmenliği
* Özel Eğitim Öğretmenliği
* Sosyal Hizmet
* Üstün Zekalılar Öğretmenliği
* Zihin Engelliler Öğretmenliği

 

Manavgat myo çocuk gelişimi Manavgat myo çocuk gelişimi
Uygulama sınıfımızda çeşitli eğitim öğretim faaliyetleri ve alternatif eğitim yaklaşımları uygulamaları bu konuda uzman eğitmenlerimizce yapılmaktadır.
Manavgat myo çocuk gelişimi Manavgat myo çocuk gelişimi
Özellikle Türkiye ve dünyada yaygın olan Montessori ve Waldorf yaklaşımları başta olmak üzere eğitimde farklı yaklaşımlarla ilgili güncel ve özgün çalışmalar uygulama sınıfımızın başlıca etkinlikleri arasındadır.
Manavgat myo çocuk gelişimi Manavgat myo çocuk gelişimi
Bu kapsamda okulumuz, Çocuk Gelişimi Programı bünyesinde giderek gelişen bir donanım ve materyal zenginliğine sahip olan sayılı meslek yüksekokullarından bir tanesi olma özelliği taşımaktadır.

 

VİZYON-MİSYON

Vizyon:Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir. Misyon: Turizmin merkezi olan Antalya’nın turizm gelirlerinin %30’unu sağlayan Manavgat’ta bulunan Meslek Yüksekokulu olarak Misyonumuz; Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara eleman yetiştirmek, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, Toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Meslek Yüksekokulu Emek Mah. 3049 Sok. No:1 07600 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 743 35 00 - 0242 743 35 01
Tel: 0242 743 35 02 (Fax)