Akdeniz Üniversitesi

Pazarlama

DuyurularDerslerDers ProgramıArasınavYıl Sonu Sınavı

Manavgat Turizm ve Otel   işletmeciliğiManavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü hakkında detayları bilgileri sizin için hazırlıyoruz.

Pazarlama Bölümü ile ilgili genel açıklamalar, sizlere bölümün tanımı ve koşulları hakkında detaylı bilgi verebilir.

 

BÖLÜM

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET

PROGRAM

PAZARLAMA

PROGRAMIN TANIMI

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı  amaçlayan bir ön lisans programıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

PROGRAM KREDİSİ

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye Pazarlama Programında ön lisans diploması verilir.

  1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

İSTİHDAM ALANLARI

Mal ve hizmet sektöründe bulunan firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, pazarlama ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Pazarlama Programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Yukarı

Duyurular


Program duyuruları...

Yukarı

Dersler


Pazarlama Bölümü Örgün Öğretime ait ders kataloğunu buradan indirebilirsiniz. (indireceğiniz dosya pdf uzantılıdır)

Yukarı

Ders Programı


Programa ait ders Programı yayınlandığında güncel olarak buraya eklenecektir...

Yukarı

Arasınav


Arasınava ait bilgiler ve tarihler, duyurulduğunda buraya eklenecektir...

Yukarı

Yılsonu Sınavı


Yılsonu (Final) sınavına ait biilgiler ve sınav tarih ve yerleri burada duyurulacaktır...

Yukarı

Sayfa Özeti: Pazarlama

Sayfa Açıklaması: Manavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü sayfasıdır

Anahtar Kelimeler: